Životy svätých 

Ako teda začať? Najlepšie je s modlitbou začať čo najskôr - už od útleho veku detí. Panna Mária v jednom posolstve hovorí: “Povzbudzujte malé deti k modlitbe.“ každodennú večernú modlitbu ruženca a životy svätych. 

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2007

 
"Drahé deti! Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine a čítajte ho.Tak spoznáte modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú pri Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno, ale v okamihu sa pominie. Milé deti, zanechajte znamenie dobroty a lásky kdekoľvek prechádzate a Boh vás požehná hojnosťou svojho požehnnia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.