......

 

Život svätej Márie Egyptskej

 

Sv. Alfonz Mária dé Liguori: z knihy slávna si, P. Mária

Slávny život svätej Márie Egyptskej, ako o ňom rozpráva prvá kniha Životov sv. otcov. Keď mala 12 rokov utiekla z otcovského domu do Alexandrie, kde viedla hýrivý život na pohoršenie celého mesta. Po šestnástich rokoch, prežitých v hriechu, prišla náhodou * do Jeruzalema, kde sa práve konala slávnosť sv. kríža.

Viac zo zvedavostí než zo zbožnosti chcela tiež vojsť do chrámu. Ale na prahu chrámu ju akási »« neviditeľná moc odhodila späť. Aj pri druhom pokuse bola odhodená, podobne aj pri treťom i pri štvrtom. I stúpla si nešťastnica do kúta v predsieni. Božím osvietením poznala, že Boh ju vyháňa z kostola pre jej hriešny život. Našťastie pozdvihla oči a uvidela obraz Panny Márie. Obrátila sa k nemu a povedala „Ó, Matka Božia, zľutuj sa nado mnou, úbohou hriešnicou! Vidím, že za svoje hriechy si nnezasluhujem tvoj pohľad. Ale ty si útočisko hriešnikov. Pre lásku k svojmu synovi Ježišovi mi pomôž a pusť ma do chrámu, lebo chcem zmeniť svoj život a konať pokánie, tam kde mi určiš“ A hneď počula v srdci hlas blahoslavená Panna povedala: „Pretože si sa ku mne obrátila a chceš zmeniť svoj život, vojdi do chrámu, už ti nie je brána zatvorená.* Hriešnica vstúpila dnu a s plačom si uctila Svätý kríž. Potom sa vrátila k obrazu so slovami; „Pani, čakám na tvoje rozhodnuti kam chceš, aby som odišla robiť pokánie?" Odpovedala: „Prekroč Jordán a nájdeš miesto svojho odpočinku.“ Hriešnica sa vyspovedal«, prijala Ptelo a pánovo sv. Telo, prešla rieku, až došla na púšť, kde mašla miesto svojho pokánia.

Prvých sedemnásť rokov na púšti svätá trpela strannými útokmi zlých duchov, ktorí ju chceli znova strhnúť k hriechu. Čo teda robila? Ustavične sa zverovala Panne Márii a ona jej vyprosila, aby mohla víťaziť celých sedemnásť rokov, kým boje konečne prestali. Napokon po päťdesiatich siedmich rokoch na púšti - mala osemdesiatsedem rokov - ju Božím riadením našiel svätý opát Zosimos.

Jemu vypovedala celý svoj život a prosila ho, aby sa k nej o rok zasa vrátil so svätým prijímaním. Svätý opát k nej teda znova prišiel a podal jej sväté prijímanie. Svätá ho poprosila, aby ju znova navštívil. Keď k nej zasa svätý Zosimos prišiel, bola už mŕtva. Jej telo bolo ožiarené nadprirodzeným svetlom a pri hlave bol nápis: „Pochovaj tu telo úbohej hriešnice a pros Boha za mňa.“ I pochoval ju do jamy, ktorú vyhrabal v zemi lev, ktorý tam pribehol. Keď sa opát vrátil do kláštora, rozprával mníchom, aké divy udelil milosrdný Boh tejto šťastnej kajúcnici.

 

 

 

Modlitba  ...

 

Matka milosrdenstva, presvätá Panna, viď pôj jich nohách «radcu. ktorý splácal Bohu nevďak za milosti, ktoré si mu vymohla, a zradil teda i Boha. Vedz však, Ham. toe moja bieda mi neuberá, ale cite zväčšuje dôveru v teba. Veď viem, že moiou biedou vzrastá tvoj súcit so mnou. Ukáž, Mária, že si ku mne rovnaká ako ku všetkým. ktorí ťa vzývajú, plni štedrosti a milosrdenstva. Stačí mi, keď sa na mňa pozeráš a máš so mnou súcit. Ak mi tvoje srdce so mnou súcit. iste ma budeš ustavične chrániť.

A ak ma chrániš ty, čoho by tom sa mohol strachovať ? Nie, nebojím sa ničoho. Nebojím sa svojich hnechov, pretože ty môžeš napraviť škodu mimi spôsobenú. Nebojím sa zlých duchov, pretože ty si mocnejlia než peklo, nebojím sa tvojho syna « na mňa rozhnevaného, pretože tvoje jediné slovo ho utíši. Len sa bojím, že sa svojou vinou prestanem xverovať do tvojej ochrany v poku-kniach, a tak zahyniem. Ale dnes ti sľubujem, že sa chcem vidy k tebe utiekať.

Pomôž mi naplniť toto predsavzatie. Pozri, akú máš krásnu príležitosť uspokojiť svoju túžbu a pomôcť mne nešťastnému.

ô. Matka Božia, mám veľkú dôveru v teba. Očakávam od teba milosť dostatočných slz za svoje hriechy. Očakávam od teba silu, že do nich už neklesnem. Ak som chorý, ty ma môžeš uzdraviť, nebeská Lekárka. Som oslabený svojimi hriechmi, tvoja pomoc mi vráti silu. Panna Mária, všetko očakávam od teba, pretože ty všetko zmôžeš* u Boha. Amen

 

Sv. Alfonz Mária dé Liguori: z knihy slávna si, P. Mária

--
Sv. Páter Pio: Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva !