Diabol nikdy nedá to, čo sľubuje !

Diabol nepokúša ľudí dotiaľ, dokiaľ chce, ale dokiaľ Boh dopúšťa. (sv.Ján Zlatoústy)
Dobrí anjeli môžu vtlačiť na náš rozum, nie však zlí. (sv.TA I q.76 a.2)
Diabol je to padlí pyšní anjel, ktorému sa "zlomila" svätožiara, lebo cez bránu pravdy neprechádzal v pokornej úcte k nej, ale postavil sa na špičky, aby ukázal, že on bude určovať, čo je pravda. Nechcel sa podriadiť, hoci je dosť múdry na to, aby pochopil, že Bohu sa podriadiť musí. Inak to nejde. Rozhodol sa bojovať proti Bohu a nakoniec bojuje proti sebe. Sám sebe ubližuje a chce ublížiť všetkým, ktorí sú šťastnejší ako on. Jeho zbrane?

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA

Satan zvolal svetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal

Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im brániť, aby čítali Bibliu a poznávali pravdu. Dokonca im nemôžeme zabrániť ani v tom, aby vytvorili dôverný vzťah so svojimm Spasiteľom. Nechajme ich teda, nech si chodia do kostola.

Ale pripravme ich o čas, aby nemali čas budovať si vzťah k Ježíšovi Kristovi.' Zabráňe im v tom, aby boli v kontakte so svojim Spasiteľom a po celý deň udržiavali toto životodarné spojenie!

  •  

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA

A ako to máme urobiť ? zvolali jeho démoni.

Ako to máme urobiť ? zvolali jeho démoni. Snažte sa, aby boli stále zaneprázdnení nedôležitými vecami a vymyslite si spústu možností, ako zamestnať ich myseľ,' odpovedal diabol.Pokúšajte ich, aby utrácali, utrácali a utrácali a vypožičiavali si peniaze.presvedčte ich ženy, aby chodili do práce a trávili tam mnoho času a muži, aby pracovali šeť až sedem dní v týždni, desať až dvanásť hodin denne, aby si mohli dovoliť žiť prázdny život.

Zabráňte im tráviť čas s deťmi. Keď sa ich rodiny rozpadnú, nebude už v ich domovoch skoro úniku od pracovného stresu!

 

Pôsobte neustále na ich myseľ, aby nepočuli ten tichý ... Boží hlas.

SKUTOČNÉ HLASY Z PEKLA - 

Môže diabol hovoríť pravdu ? 

Zlákajte ich, aby si na cestách neustále púšťali rádio alebo magnetofon, aby mali doma stále zapnuté televízory, DVD prehrávače a počítače, a dohliadnite na to, aby v každom obchode a reštaurácii stále vyhrávala svetská hudba 

. To úplne zamestná ich myseľ a preruší ich spojenie s Kristom.'Dbajte, aby mali na stolíkoch pri káve množstvo časopisov a novín.

Dvadsaťštyri hodín denne útočte na ich mozog správami. Pri šoférovaní ich vyrušujte billboardami.'Naplňte ich e-mailové schránky hlúposťami, katalógmi tovarov, tipovaniami a všelijakými novinkami a ponukami zliav a výrobkov, služieb zdarma a falošnými nádejami.'
V novinách, časopisoch a v televízii stále ukazujte štíhle pekné modelky, ab ich muži začali veriť, že nejdôležitějšia je vonkajšia krása a aby začali byť nespokojní so svojimi manželkami.'
Snažte sa, aby boli manželky príliš unavené, než aby mohli v noci milovať svojich mužov

Pridajte im k tomu i bolesti hlavy!

Keď nedajú svojim manželom potrebnú lásku, začnú si ju hľadat inde. Toto ich rodiny rýchlo rozbije

Dajte im Santa Clausa, aby ste ich odviedli od vysvetlenia skutočného zmyslu Vianoc ich deťom. Dajte im veľkonočného zajačika, aby nehovorili o Jeho zmrtvýchvstaní a moci nad hriechom a smrťou.'
Veďte ich k tomu, aby boli nezriadení i pri odpočinku. Snažte sa, aby se z rekreácií vracali vyčerpaní. Zamestnávajte ich, aby nemali čas ísť do prírody a premýšľat o Božom stvorení. Posielajte ich miesto toho do zábavných parkov, na športové akcie, hry, koncerty a do kina.'

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA

Hlavne ich stále a stále zamestnávajte!

Hlavne ich stále a stále zamestnávajte!Pridajte im k tomu i bolesti hlavy! A keď sa zídu k duchovnému spoločenstvu, naveďte ich, aby viedli plané reči a klábosili, aby tak odišli domov so zlým svedomím. Naplňte ich život množstvom dobrých vecí, aby nemali čas čerpať silu od Ježiša. Tak budú skoro na všetko sami a kvôli týmto dobrým veciam obetujú svoje zdravie a rodinu.'
TO ZABERIE ! Bude to fungovať

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA

 

 

To bol ale plán !

To je ale plán. . Démoni se pustili horlivo do diela a snažili sa, aby boli kresťania stále viac viac zamestnaní a uponáhlaní a stále pobiehali sem a tam. Aby mali málo času na svojho Boha a svoje rodiny. Aby nemali čas druhým povedať o tom, že Ježiš má moc meniť ich život.

Dospel diabol v tomto pláne? Posúď sám. Znamená byť ZANEPRÁZDNENÝ byť otrokom diabla?

Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi. (sv.Augustín)

 

 

 

Diabli pokúšajúc nás, zhotovujú nám koruny

Diabol má moc na tých, ktorí pohŕdajú Božími príkazmi. (sv.Augustín)

Diabli pokúšajúc nás, zhotovujú nám koruny. (sv.Augustín)
Znak kríža odoženie diabla na chvíľu, ale znak kríža so svätenou vodou ho odoženie na dlhší čas. (don Bosco)


Diabol sa bojí doliehať, pretože sa chce chrániť pred častejšou porážkou. (sv.Ambróz)


Nenávidia najviac kresťanov a z nich najviac mníchov a Kristove panny. (sv.Anton Pustovník)


Príčina, prečo Boh nedáva diablovi milosť je preto, že ju sám nechcel prijať, ani nebol pripravený. (sv.Anzelm)
Diabol žiadal podobnosť s Bohom, žiadal to, k čomu by bol prišiel, keby bol obstál. (sv.Anzelm)
Diabli poznávajú budúcnosť náhodne. (sv.TA I q.57 a.3)
Nech sú diabli kdekoľvek, majú vždy peklo so sebou, ani sa neumenší ich trest odchodom. (sv.TA I q.57 a.5)


U diablov sú vlastne iba dva hriechy - pýcha so závisťou. (sv.TA I q.58 a.2)
Diabol zhrešil tým, že chcel byť ako Boh, chcel mu byť podobný v tom, čo mu nie je vrodené sa podobať - napr. stvoriť nebo a zem - alebo žiadal posledný cieľ - podobnosť s Bohom, ktorá sa dáva z milosti - chcel ho mať silou svojej prirodzenosti. (sv.TA I q.63 a.3)


Diabol zhrešil tým, že chcel byť ako Boh, chcel mu byť podobný v tom, čo mu nie je vrodené sa podobať - napr. stvoriť nebo a zem - alebo žiadal posledný cieľ - podobnosť s Bohom, ktorá sa dáva z milosti - chcel ho mať silou svojej prirodzenosti. (sv.TA I q.63 a.3)


Diabli nie sú príčinou našich hriechov, iba nepriamo, totiž prehováraním alebo predkladaním niečoho žiadúceho ( pokúšaním ) (sv.TA I q.70 a.3)

Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, hlúposť.

hlúposť hriech? - pokračovanie 

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA

Satan bojuje proti sebe

Diabol je pyšní padlí anjel, ktorému sa "zlomila"svätožiara, lebo cez bránu pravdy neprechádzal v pokornej úcte k nej, ale postavil sa na špičky, aby ukázal, že on bude určovať, čo je pravda. Nechcel sa podriadiť, hoci je dosť múdry na to, aby pochopil, že Bohu sa podriadiť musí. Inak to nejde.

Rozhodol sa bojovať proti Bohu a nakoniec bojuje proti sebe. Sám sebe ubližuje a chce ublížiť všetkým, ktorí sú šťastnejší ako on.

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA

 

 

Diabol je pyšní padlí anjel, ktorému sa "zlomila" svätožiara

Diabol je pyšní padlí anjel, ktorému sa "zlomila" svätožiara, lebo cez bránu pravdy neprechádzal v pokornej úcte k nej, ale postavil sa na špičky, aby ukázal, že on bude určovať, čo je pravda. Nechel sa podriadiť, hoci je dosť múdry na to, aby pochopil, že Bohu sa podriadiť musí. Inak to nejde.
Rozhodol sa bojovať proti Bohu a nakoniec bojuje proti sebe. Sám sebe ubližuje a chce ublížiť všetkým, ktorí sú šťastnejší ako on.

  •  

DIABOL JE PYŠNÍ PADLÍ ANJEL, KTORÉMU SA "ZLOMILA" SVÄTOŽIARA