22. augusta 1976 - Panny Márie Kráľovnej - Modrá kniha - don Gobbi

Modrá kniha - don Gobbi - stiahni - doc.

Don Gobbi - stiahni MP3

Satan vám nahovorí, že pápež zrádza pravdu, a tak satan borí základ -Dokonca vám nahovorí, že ja sama neschvaľujem konanie Svätého Otca. Tak sa mojím menom šíria ostré kritiky 

dnes moje materské Srdce zraňované a zarmucované, keď vidím, ako kňazi, a dokonca biskupi, už nepočúvajú príkazy zástupcu môjho Syna Ježiša! Každé kráľovstvo, v sebe rozdelené, je určené na porážku a záhubu. 

Tí moji úbohí synovia, ktorí neposlúchajú, ktorí sa búria, sú už obeťami najrafinovanejšej a najzákernejšej pýchy a idú v ústrety smrti. Ako sa dnes satanovi, môjmu protivníkovi od počiatku, darí vás klamať a zvádzať! Nahovoril vám, že ste strážcami tradície a obhajcami viery a zatiaľ vás ako prvých pripraví o vieru a nenápadne strhne do bludu.

Nahovorí vám, že pápež zrádza pravdu, a tak satan borí základ, o ktorý sa opiera Cirkev, a ktorý uchováva pravdu po stáročia neporušenú. Dokonca vám nahovorí, že ja sama neschvaľujem konanie Svätého Otca. ( falošné zjavenia, neposlušnosť ) Tak sa mojím menom šíria ostré kritiky jeho osoby a jeho diela.

buďte bdelí, buďte múdri, pretože temnota všetko zahaľuje. Ako môže Matka verejne kritizovať pápežove rozhodnutia, keď jedine on má zvláštnu milosť pre vykonávanie tejto vznešenej služby?

Ja som mlčala, keď hovoril môj Syn. Mlčala som, keď hovorili apoštoli. Teraz plná lásky mlčím, keď hovorí pápež, aby sa jeho slovo stále viac šírilo, aby ho všetci počúvali, aby ho duše prijímali. Preto som blízko u tohto prvého svojho najmilšieho syna, zástupcu môjho Syna Ježiša. Svojím mlčaním mu pomáham hovoriť. Svojím mlčaním dodávam silu jeho slovu.

Kňazi, moji synovia, vráťte sa k láske, vráťte sa k poslušnosti, vráťte sa k spoločenstvu s pápežom! Len tak budete môcť patriť ku môjmu vojsku, ktorého som Kráľovnou a Vodkyňou. 

 tak budete môcť poslúchať moje príkazy, ktoré vám budem dávať ústami samého pápeža. Len tak budete môcť so mnou bojovať za isté víťazstvo; ináč idete v ústrety porážke.

«…dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou.
V osobe a diele Svätého Otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota všetko zahaľovať.» 
1. januára 1979

 Modrá kniha - don Gobbi - stiahni

Benedikt XVI. talianskemu denníku:Moje odstúpenie je platné 

 

Taliansko 26. februára – Denník La stampapublikoval v dnešnom vydaní odpovede emeritného pápeža Benedikta XVI. na otázky, ktoré mu redakcia zaslala pred niekoľkými dňami. Týkali sa predovšetkým pochybností v súvislosti s platnosťou odstúpenia niekdajšieho pápeža, ktoré sa objavili v medzinárodných a talianskych médiách.

Benedikt XVI. na ne zareagoval osobne formou listu. „Niet najmenšej pochybnosti o platnosti môjho odstúpenia z Petrovho úradu. Jedinou podmienkou platnosti je plná sloboda rozhodnutia. Cirkev riadi pápež František. Emeritný pápež má „ jediný a konečný cieľ“,ktorým je modliť sa za svojho nástupcu.

Špekulácie ohľadom platnosti odstúpenia sú jednoducho absurdné,“ napísal. Opätovne tak hovorí o minuloročných udalostiach, a čo sa týka otázky, prečo aj naďalej nosí biely habit a meno Benedikt, odpovedá, že „ide o záležitosť čisto praktickú“. Jeho odev sa tiež podstatne líši od toho, ktorý nosí pápež František.

Joseph Ratzinger nebol donútený k odstúpeniu a neurobil tak v dôsledku tlakov. Ako píše v liste talianskemu denníku, jeho rozhodnutie je platné a v Cirkvi dnes neexistuje žiadna „diarchia, dvojitá vláda.

Cirkev riadi pápež František.Emeritný pápež má „jediný a konečný cieľ“,ktorým je modliť sa za svojho nástupcu. –mf– 

Foto: Pápež František a emeritný pápež Benedikt XVI. počas slávnosti kreovania nových kardinálov v sobotu 22. februára 2014.

 


Text zverejnený na internetovej stránke Vatikánskeho rozhlasuhttps://sk.radiovaticana.va